Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023

Kiểm toán viên là ai?

Kiểm toán là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xác thực thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo tài chính.

Các loại kiểm toán hiện hành, gồm:

– Kiểm toán nhà nước;

– Kiểm toán độc lập;

– Kiểm toán nội bộ.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011 định nghĩa về kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề như sau:

“Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.

3. Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.”

Như vậy, kiểm toán viên là người đã được cấp chứng chỉ kiểm toán. Trường hợp kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán thì được xem là kiểm toán viên hành nghề.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023

Tiêu chuẩn chung:

Kiểm toán viên nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêu chuẩn sau đây:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

– Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

– Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

 Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên

– Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 21 của Luật này.

– Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về kiểm toán nhà nước; có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội.

– Nắm được quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

– Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên.

 Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính

– Nắm vững và áp dụng thành thạo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

– Có năng lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và khả năng về tổng kết, nghiên cứu lý luận chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; có khả năng xây dựng chuẩn mực kiểm toán nhà nước và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

– Hiểu biết các thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

– Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

– Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viênchính.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên cao cấp

– Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán.

– Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

– Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên chính là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

– Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook