Biển xe 4 số có bị thu hồi khi làm lại giấy tờ đăng ký xe hay không?

Biển xe 4 số có bị thu hồi khi làm lại giấy tờ đăng ký xe hay không

Biển xe 4 số có bị thu hồi khi làm lại giấy tờ đăng ký xe hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Biển xe 4 số có bị thu hồi khi làm lại giấy tờ đăng ký xe hay không

Trường hợp nào được cấp đổi biển số xe?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về Trường hợp cấp đổi, cấp lại biển số xe như sau:

“Điều 16. Trường hợp cấp đổi, cấp lại

1. Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe: Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại; gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe: Chứng nhận đăng ký xe bị mất; biển số xe bị mất.”

Thông qua quy định trên, có 02 trường hợp được cấp đổi biển số xe máy như sau:

– Xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại;

– Biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Biển số xe bị thu hồi trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về các trường hợp biển số xe bị thu hồi như sau:

– Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

– Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

– Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

– Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

– Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

– Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

– Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Biển xe 4 số có bị thu hồi khi làm lại giấy tờ đăng ký xe hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định cụ thể như sau:

“Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

….

4. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

5. Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư này.

6. Mẫu chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

…” 

Như vậy, theo quy định trên thì khi làm lại giấy tờ đăng ký xe với yêu cầu cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký thì biển xe 04 số sẽ bị thu hồi.

Ngoài trường hợp trên, việc thu hồi biển xe 4 số còn được thực hiện trong trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp biển xe 4 số sang biển số định danh hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Biển xe 4 số có bị thu hồi khi làm lại giấy tờ đăng ký xe hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook