Quy định về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp năm 2023

Quy định về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp

Quy định về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp năm 2023

Bản đồ hành chính là gì? Pháp luật quy định như thế nào về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Quy định về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp

Bản đồ hành chính là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Bản đồ hành chính là bản đồ chuyên đề có yếu tố chuyên môn thể hiện sự phân chia lãnh thổ và quản lý đơn vị hành chính theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Các loại bản đồ hành chính các cấp

Bản đồ hành chính các cấp bao gồm:

Bản đồ hành chính toàn quốc là bản đồ hành chính thể hiện sự phân chia và quản lý hành chính cấp tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam bao gồm đất liền biển, đảo và quần đảo.

Bản đồ hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là bản đồ hành chính cấp tỉnh) là bản đồ hành chính thể hiện sự phân chia và quản lý hành chính cấp huyện, xã thuộc lãnh thổ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bản đồ hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là bản đồ hành chính cấp huyện) là bản đồ hành chính thể hiện sự phân chia và quản lý hành chính cấp xã thuộc lãnh thổ một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tập bản đồ hành chính toàn quốc là tập bản đồ có tập hợp các bản đồ hành chính cấp tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam có cùng kích thước.

Tập bản đồ hành chính cấp tỉnh là tập bản đồ có tập hợp các bản đồ hành chính cấp huyện thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh có cùng kích thước.

Tập bản đồ hành chính cấp huyện là tập bản đồ có tập hợp các bản đồ xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị hành chính cấp huyện có cùng kích thước.

(Điều 4 Thông tư 47/2014/TT-BTNMT)

Quy định về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp

Căn cứ theo Mục 2 Chương II Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

Biên tập kỹ thuật

Biên tập kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nội dung và các yêu cầu kỹ thuật của biên tập khoa học đã được phê duyệt.

Biên tập kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

a) Thu thập, đánh giá tài liệu;

b) Xây dựng kế hoạch biên tập chi tiết;

c) Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung.

Thu thập, đánh giá tài liệu

Thu thập tài liệu theo quy định tại đề cương biên tập khoa học đã được duyệt.

Đánh giá xác định phương án sử dụng phù hợp theo các quy định của đề cương biên tập khoa học.

Xây dựng kế hoạch biên tập chi tiết

Kế hoạch biên tập chi tiết để hướng dẫn thực hiện biên tập nội dung và trình bày đối với từng bản đồ trên cơ sở các quy định của đề cương biên tập khoa học.

Kế hoạch biên tập chi tiết bao gồm các nội dung sau:

a) Phương án xử lý, sử dụng các tài liệu hiện có;

b) Xác định các tài liệu hoặc thông tin còn thiếu cần được thu thập, điều tra bổ sung thực địa;

c) Cụ thể hóa các chỉ tiêu biểu thị nội dung trên bản đồ hành chính phù hợp với đặc điểm địa lý từng khu vực địa lý của bản đồ thành lập.

Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung

Thiết kế thư viện ký hiệu đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Hệ thống ký hiệu sử dụng để trình bày bản đồ được thiết kế trong môi trường biên tập thành lập bản đồ;

b) Các ký hiệu được thiết kế phải đảm bảo đúng mẫu quy định tại Phụ lục 2, 3, 6 và 7 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Đối với các yếu tố nội dung không có quy định tại Phụ lục 2, 3, 6 và 7 ban hành kèm theo Thông tư này thì cần thiết kế bổ sung ký hiệu. Ký hiệu được thiết

kế bổ sung phải đảm bảo tính mỹ thuật và hài hòa theo mẫu tại Phụ lục 2, 3, 6 và 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung, thư mục lưu trữ dữ liệu đảm bảo tính đầy đủ, logic, thuận lợi trong các thao tác biên tập và tìm kiếm dữ liệu và phù hợp với môi trường biên tập thành lập bản đồ.

Thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung sử dụng để xây dựng bản tác giả dạng số bản đồ hành chính nhà nước được áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Các bản đồ hành chính khác được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.

Trên đây là những quy định của pháp luật về biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook