Các biện pháp phòng vệ thương mại trong EVFTA và WTO: 01 số sự khác biệt.

Biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp

Các biện pháp phòng vệ thương mại trong EVFTA và WTO

Biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp theo khung pháp lý của hệ thống GATT/WTO

biện pháp PVTM GATT

WTO quy định để có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá/ chống trợ cấp, quốc gia nhập khẩu chỉ được phép áp dụng các biện pháp này cần chứng minh sự tồn tại đồng thời của cả 3 điều kiện:

(i)  Hàng nhập khẩu được bán phá giá/ được trợ cấp (Với biên độ trợ cấp trên giá trị hàng hóa liên quan – không thấp hơn 1%); (ii)  Gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự hình thành của ngành công nghiệp trong nước; (iii)  Hành vi bán phá giá/ trợ cấp có mối quan hệ nhân quả với thiệt hại/ đe dọa gây thiệt hại.

Biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp theo EVFTA

Ngoài việc chứng minh đủ 3 điều kiện trên, một trong các bên không được áp dụng các biện pháp này dựa trên các thông tin có sẵn trong quá trình điều tra, có thể kết luận rõ ràng rằng việc áp dụng các biện pháp đó sẽ không phù hợp với lợi ích công cộng.

Việc xem xét yếu tố “lợi ích công cộng” đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền trước khi áp dụng các biện pháp này cần phải xem xét, cân nhắc từ những thông tin có sẵn về các yếu tố liên quan như hoàn cảnh của ngành sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu và các hiệp hội đại diện, người sử dụng đại diện và các tổ chức đại diện cho người tiêu dùng.

Chỉ khi xác định việc áp dụng các biện pháp này là phù hợp với lợi ích cộng đồng cùng với 3 điều kiện theo quy định của WTO thì mới có thể áp dụng các biện pháp này. (Theo Điều 3.3 Hiệp định EVFTA).

Biện pháp tự vệ toàn cầu

Biện pháp tự vệ toàn cầu theo khung pháp lý của hệ thống GATT/WTO

Một quốc gia thành viên muốn áp dụng biện pháp tự vệ thương mại theo quy định của GATT thì phải thỏa mãn ba điều kiện sau: (i)  Hàng hóa liên quan được nhập khẩu tăng đột biến về số lượng;

(ii)  Ngành sản xuất sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa đó bị thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng;

(iii)  Có mối quan hệ nhân quả giữa hiện tượng nhập khẩu tăng đột biến và thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nói trên.

Biện pháp tự vệ toàn cầu theo EVFTA

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3.6 Hiệp định EVFTA, các bên tuân theo Điều XIX Hiệp định GATT 1994, Hiệp định về tự vệ và Điều 5 Hiệp định về Nông nghiệp thì áp dụng khi có đầy đủ các điều kiện được nêu ở trên. Bên cạnh đó EVFTA còn nhấn mạnh ở cam kết minh bạch hóa trong trường hợp áp dụng các biện pháp này về việc thông báo và cách thức áp dụng theo khoản 1, 3 Điều 3.7 Hiệp định EVFTA.

Các bên phải thông báo tạm thời bằng văn bản về các thông tin phù hợp dẫn đến việc đề xuất áp dụng các biện pháp tự vệ toàn cầu và việc này không ảnh hưởng đến Điều 3.2 của Hiệp định tự vệ. Về cách thức thông báo, Bên dự định áp dụng các biện pháp đó phải thông báo cho Bên kia và cho phép khả năng tổ chức tham vấn song phương. Nếu không đạt được giải pháp thỏa đáng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, Bên nhập khẩu có thể thực hiện các biện pháp tự vệ chính thức.

Biện pháp tự vệ song phương

Bên cạnh biện pháp tự vệ toàn cầu theo WTO, theo EVFTA, Việt Nam và EU có thể áp dụng biện pháp tự vệ song phương – biện pháp tự vệ chỉ áp dụng cho hàng hóa từ EU/Việt Nam (mà không áp dụng chung cho hàng hóa từ các nguồn xuất khẩu như WTO). Biện pháp tự vệ song phương này chỉ được áp dụng trong 10 năm đầu tiên Hiệp định có hiệu lực. Sau khoảng thời gian này, việc áp dụng phải được sự đồng ý của Bên bị áp dụng.

Một số cam kết đáng chú ý về biện biện pháp tự vệ thương mại trong EVFTA bao gồm::

Điều kiện áp dụng: Sự gia tăng của hàng nhập khẩu từ Bên kia là do việc cắt giảm thuế theo Hiệp định này và là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất nội địa của hàng hóa tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp.

Thủ tục điều tra: Ngoài các quy định của WTO về điều tra tự vệ, EVFTA bổ sung thêm các yêu cầu: (i)Phải tham vấn song phương với Bên kia trước khi khởi xướng điều tra, và (ii) Thời hạn điều tra là 01 năm và trong trường hợp đặc biệt, có thể áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trong quá trình điều tra nhưng không quá 200 ngày.

Hình thức tự vệ: Biện pháp tự vệ song phương chỉ có thể áp dụng dưới các hình thức sau: (i) tạm ngừng cắt giảm thuế quan theo cam kết tại Hiệp định; (ii) tăng thuế nhưng không vượt quá mức thuế thấp hơn trong số 02 mức thuế là MFN tại thời điểm áp dụng biện pháp tự vệ và mức thuế cơ sở đàm phán ban đầu.

Cách thức áp dụng: Thời hạn áp dụng không quá 02 năm, có thể gia hạn tối đa là 02 năm nữa. Đồng thời, Bên áp dụng biện pháp tự vệ phải tham vấn với bên kia về việc bồi thường (dưới dạng các ưu đãi có tác động thương mại tương đương với biện pháp tự vệ hoặc trị giá các mức thuế bổ sung) trong vòng 30 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp tự vệ song phương.

Sau 30 ngày tham vấn, nếu không đạt được thỏa thuận đền bù, Bên bị áp dụng biện pháp tự vệ có thể thực hiện biện pháp trả đũa bằng cách tạm ngưng các nhượng bộ thuế quan (với tác động thương mại tương đương với biện pháp tự vệ) nhưng phải sau 24 tháng kể từ khi biện pháp tự vệ có hiệu lực.

Biện pháp tự vệ song phương là công cụ để đảm bảo việc cắt giảm thuế quan theo Hiệp định không gây ra các cú “sốc” đối với các ngành sản xuất trong nước. Đồng thời, EVFTA chỉ cho phép áp dụng biện pháp trong thời hạn 10 năm đầu tiên là hợp lý vì đây là giai đoạn tăng trưởng nhanh của hoạt động xuất nhập khẩu, đưa tình trạng thâm hụt thương mại của hai bên tăng nhanh.

Sau 10 năm EVFTA có hiệu lực, nền kinh tế của hai bên cũng đã vững chắc hơn, việc áp dụng biện pháp tự vệ song phương này cần sự đồng ý của bên còn lại để đảm bảo tính công bằng và hợp lý.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về một số điểm khác biệt của các biện pháp phòng vệ thương mại trong EVFTA và WTO. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook