Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không?

Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không?

Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không?

Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không?

Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như sau:

Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm:

1. Cầm cố tài sản.

2. Thế chấp tài sản.

3. Đặt cọc.

4. Ký cược.

5. Ký quỹ.

6. Bảo lưu quyền sở hữu.

7. Bảo lãnh.

8. Tín chấp.

9. Cầm giữ tài sản.

Theo Điều 331 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bảo lưu quyền sở hữu như sau:

Bảo lưu quyền sở hữu

1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

3. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Theo quy định trên, bảo lưu quyền sở hữu là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Cụ thể, trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Và bên bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không?

Căn cứ Điều 32 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng như sau:

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

1. Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra.

5. Được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa thanh toán đủ tiền thuê mua.

6. Yêu cầu bên thuê mua bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng.

7. Các quyền khác trong hợp đồng.

Theo Điều 334 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu như sau:

Chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu

Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ thanh toán cho bên bán được thực hiện xong.

2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu.

3. Theo thỏa thuận của các bên.

Như vậy, bên cho thuê mua nhà sẽ được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà khi bên thuê mua chưa thanh toán đủ tiền thuê mua.

Và việc bảo lưu quyền sở hữu nhà sẽ chấm dứt khi bên thuê mua nhà đã thanh toán đủ tiền cho bên cho thuê mua nhà.

Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với hợp đồng mua trả chậm không?

Bán nhà đang cho thuê có cần người thuê đồng ý không?

Theo Điều 453 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mua trả chậm, trả dần như sau:

Mua trả chậm, trả dần

1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo đó, bên bán được bảo lưu quyền sở hữu tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền đối với hợp đồng mua trả chậm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Bên cho thuê mua nhà có được quyền bảo lưu quyền sở hữu nhà hay không?. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook