Quy định của pháp luật về bảo lưu quyền sở hữu năm 2022

bảo lưu quyền sở hữu

Quy định của pháp luật về bảo lưu quyền sở hữu năm 2022

bảo lưu quyền sở hữu

Quy định pháp luật mới nhất về bảo lưu quyền sở hữu là một  biện pháp bảo đảm được rất nhiều người quan tâm vì đây là biện pháp được sử dụng trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vậy pháp luật Việt Nam quy đinh như thế nào về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này.

Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Bảo lưu quyền sở hữu là biện pháp bảo đảm áp dụng trong hợp đồng mua bán tài sản. Quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu và chỉ chuyển giao cho bên mua khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ (Khoản 1 điều 331 Bộ luật dân sự 2015).

Bảo lưu quyền sở hữu được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 là một cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền của chủ sở hữu tài sản trong hợp đồng mua bán tài sản, bao gồm cả việc thuê mua.Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cũng quy định về việc “được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa thanh toán đủ tiền thuê mua.

Đối tượng của bảo lưu quyền sở hữu

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản là đối tượng của bảo lưu quyền sở hữu phải là tài sản phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Phải là tài sản được phép giao dịch;

– Phải thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán;

– Phải được xác định cụ thể;

– Không phải là tài sản đang có tranh chấp về quyền sở hữu;

– Không phải là tài sản đang bị kê biên để chờ thi hành án hoặc để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không phải là đối tượng của các biện pháp bảo đảm khác.

Chủ thể thực hiện

Các bên tham gia giao dịch bảo đảm gồm có bên bảo đảm; bên nhận bảo đảm (chủ nợ có bảo đảm). Ngoài ra trong thực tiễn giao dịch có bảo đảm còn xuất hiện những bên thứ ba như bên quản lý tài sản bảo đảm, người đại diện của bên nhận bảo đảm, bên xử lý tài sản mà không phải là bên nhận bảo đảm.

Phạm vi bảo đảm

BLDS năm 2015 không quy định phạm vi bảo đảm của nghĩa vụ bảo lưu quyền sở hữu là một phần hay toàn bộ nghĩa vụ thanh toán. Phạm vi bảo đảm của bảo lưu quyền sở hữu là một phần hay toàn bộ nghĩa vụ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên về phương thức thanh toán.

Sự thỏa thuận này đơn thuần chỉ là thỏa thuận về phương thức thanh toán tiền là trả chậm hay trả dần và tại thời điểm phát sinh bảo lưu quyền sở hữu, bên mua có thể thực hiện phần nghĩa vụ nào không.

– Nếu khi nhận tài sản, bên mua không thanh toán bất cứ khoản tiền nào mà sẽ trả toàn bộ tiền mua tài sản sau một thời gian nhất định thì phạm vi bảo đảm của bảo lưu quyền sở hữu là toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của bên mua đối với bên bán phát sinh từ hợp đồng mua bán.

– Nếu tại thời điểm nhận tài sản, bên mua đã thanh toán một phần tiền mua tài sản, thì phạm vi bảo đảm bằng bảo lưu quyền sở hữu là phần nghĩa vụ thanh toán còn lại (tức phạm vi bảo đảm chỉ là một phần nghĩa vụ).

Hình thức của hợp đồng

Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán (Khoản 2, điều 331 Bộ luật dân sự 2015).

Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký (Khoản 3, điều 331 Bộ luật dân sự 2015).

Quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong bảo lưu quyền sở hữu

Ngoài quyền và nghĩa vụ chung của các bên trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng, tuân thủ các quy định chung về hợp đồng mua bán tài sản, thì các bên trong hợp đồng còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền và nghĩa vụ của bên mua

Bên mua có quyền sử dụng tài sản và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu có hiệu lực. Ngoài ra, bên mua có nghĩa vụ phải chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (Điều 333 Bộ luật dân sự 2015).

Quyền và nghĩa vụ của bên bán

Bên bán có quyền đòi lại tài sản trong trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận. Ngoài ra, trong trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh những quyền trên thì phía bên bán còn có nghĩa vụ là bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng (Điều 332 Bộ luật dân sự 2015).

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Quy định của pháp luật về bảo lưu quyền sở hữu năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook