Bảo lãnh thanh toán ngân hàng theo quy định năm 2022

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng theo quy định năm 2022

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Thủ tục thanh toán là một phần quan trọng không thể thiếu trong các hợp đồng thương mại nội địa và quốc tế. Để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra theo đúng cam kết, các bên thường sử dụng hình thức bảo lãnh thanh toán. Vậy bảo lãnh thanh toán là gì? Quy định và thủ tục bảo lãnh thanh toán như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là gì?

Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh.

Từ 02 khái niệm trên có thể hiểu bảo lãnh thanh toán ngân hàng là việc bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hay thực hiện không đúng, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khi đến hạn.

Trong đó:

– Bên bảo lãnh: là bên thứ 3, đại diện tài chính cho bên được bảo lãnh, thường là ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động bởi Ngân hàng Nhà nước.

– Bên được bảo lãnh: người yêu cầu mở bảo lãnh thanh toán, là bên có trách nhiệm thanh toán được quy định trong hợp đồng. Thông thường là bên thuê dịch vụ, người mua hàng,….

– Bên nhận bảo lãnh: người được hưởng khoản thanh toán theo quy định trên hợp đồng. Thường là bên cung cấp dịch vụ, bên bán,…

Các loại bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Có nhiều cách phân loại bảo lãnh thanh toán ngân hàng đó là phân loại theo đối tượng bảo lãnh, phân loại theo hình thức sử dụng, phân loại theo phương thức phát hành bảo lãnh và phân loại theo mục đích. Cụ thể:

– Phân loại theo phương thức phát hành gồm có: Bảo lãnh trực tiếp; Bảo lãnh gián tiếp; Bảo lãnh được xác nhận; Đồng bảo lãnh.

– Phân loại theo hình thức sử dụng gồm có: Bảo lãnh có điều kiện; Bảo lãnh vô điều kiện.

– Phân loại theo mục đích sử dụng gồm có: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh thanh toán; Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả vốn vay (Bảo lãnh vay vốn); Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh đảm bảo hoàn trả tiền ứng trước; Bảo lãnh bảo hành hay bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hợp đồng; Bảo lãnh miễn khấu trừ giá trị hoá đơn.

Ngoài ra còn có Các loại bảo lãnh khác như: Thư tín dụng dự phòng (L/C); Bảo lãnh thuế quan; Bảo lãnh hối phiếu; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Quy định về bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Bảo lãnh thanh toán ngân hàng thì được quy định tại Điều 10 Thông tư 07/2015/TT- NHNN như sau:

Điều kiện đối với khách hàng:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

– Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp.

– Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng hoàn trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Lưu ý: Bên bảo lãnh thanh toán có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh.

Mẫu bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ mở bảo lãnh thanh toán thông qua một ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp đó sử dụng cho các hoạt động tài chính của mình. Mỗi ngân hàng thương mại sẽ có các mẫu bảo lãnh thanh toán khác nhau. Tuy nhiên, nội dung của bảo lãnh thanh toán ngân hàng về cơ bản cần phải có những nội dung sau:

– Số chứng thư bảo lãnh

– Thông tin của bên nhận bảo lãnh (Tên, địa chỉ)

– Thông tin của bên bảo lãnh (Tên, địa chỉ)

– Thông tin của bên được bảo lãnh (Tên, địa chỉ)

– Giá trị của bảo lãnh thanh toán (thông thường, bảo lãnh thanh toán có giá trị bằng 100% giá trị của hợp đồng được ký kết giữa 2 bên)

– Thông tin về hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên: Số hợp đồng, ngày ký kết,…

– Cam kết bảo lãnh của bên bảo lãnh thường là “vô điều kiện, không hủy ngang”.

– Điều kiện để bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán: hồ sơ chứng minh bên được bảo lãnh đã không hoàn thành đúng nghĩa vụ thanh toán, yêu cầu thanh toán, chứng thư bảo lãnh bản gốc,….

– Thời hạn bảo lãnh: XX ngày kể từ ngày phát hành, hoặc tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên

– Số lượng chứng thư bảo lãnh thanh toán: thường chỉ có 1 bản gốc

Thủ tục thực hiện bảo lãnh thanh toán ngân hàng

Bước 1: Ghi lại yêu cầu bảo lãnh thanh toán của các ên ký kết để ký hợp đồng.

Bước 2: Phần được đảm bảo sẽ cung cấp yêu cầu ảo hành mở cho ngân hàng. Tập hợp các đề cử cơ bản bao gồm:

– Khai trương Yêu cầu ảo hành

– Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

– Bản ghi tài chính Tài sản được đảm bảo

– Hợp đồng thương mại

Bước 3: Ngân hàng sẽ đánh giá một tài liệu được cung cấp ởi khách hàng dựa trên từng yếu tố:

– Tính khả thi của Dự án

– Pháp định

– Thực hiện hợp đồng ên Bảo hành

– Tài sản được đảm bảo

– Tình hình tài chính của Đảng Đảm bảo

Các phần được đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ngân hàng theo tiêu chí trên.

Ngân hàng sẽ mở thanh toán ảo hành cho hợp đồng thương mại đã ký này.

Bước 4: Ngân hàng cung cấp thư ảo lãnh và hợp đồng mở bảo lãnh giữa ngân hàng và bộ phận được ảo đảm (phân tách hoàn toàn ằng hợp đồng thương mại)

Bước 5: Nếu bên được cho biết biên lai không làm không theo biên lai. Thỏa thuận đã ký trong hợp đồng Ngân hàng sẽ tiến hành nghĩa vụ thanh toán sau khi nhận được tài liệu yêu cầu thanh toán phần bảo hành.

Bước 6: Ngân hàng thông áo cho chủ nợ về việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán (trả gốc lãi chi phí phát sinh).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về Bảo lãnh thanh toán ngân hàng theo quy định năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook