Quy định pháp luật về bảo hộ quyền nhân thân của tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

bao-ho-quyen-nhan-than-cua-tac-gia

Quy định pháp luật về bảo hộ quyền nhân thân của tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành

bao-ho-quyen-nhan-than-cua-tac-gia

Khái niệm quyền nhân thân trong bảo hộ quyền tác giả

Các quyền tác giả và các quyền của chủ sở hữu tác phẩm luôn luôn là nội dung trọng tâm của pháp luật về quyền tác giả. Quyền tác giả là tổng hợp các quyền nhân thân và quyền tài sản của các chủ thể đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện.

Quyền nhân thân trong nội dung quyền tác giả được hiểu là quyền xác lập mối liên hệ giữa bản thân tác giả với tác phẩm, gắn liền trực tiếp với tác giả, không thể chuyển giao hay để thừa kế (trừ quyền công bố tác phẩm), mang lại giá trị tinh thần cho tác giả và được bảo hộ vô thời hạn (trừ quyền công bố tác phẩm).

Quy định của pháp luật về quyền nhân thân

Tác giả được bảo hộ những quyền nhân thân sau:

– Quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền này không áp dụng đối với tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, vì khi dịch tác phẩm thì tên của tác phẩm phải được dịch sang ngôn ngữ khác với nghĩa tương đương.

– Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

– Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, là việc phát hành tác phẩm đến công chúng với số lượng bản sao đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tổ chức khác thực hiện với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Công bố tác phẩm không bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc.

– Quyền bảo vệ sự toàn diện của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả. Bảo vệ sự toàn diện của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm là việc không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm trừ trường hợp có thoả thuận của tác giả.

Phân loại quyền nhân thân

Quyền nhân thân tuyệt đối

– Quyền đặt tên cho tác phẩm;

– Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

– Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Thời hạn bảo hộ: vô hạn

Quyền nhân thân tương đối

quyền nhân thân tương đối là Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

Thời hạn bảo hộ: hữu hạn

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về bảo hộ quyền nhân thân của tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook