Bảo hiểm nhân thọ năm 2022

bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ năm 2022

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ đang rất phổ biến trong người dân. Các vấn đề về bảo hiếm nhân thọ cũng vì vậy mà được rất nhiều người quan tâm. Vậy bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm nhân thọ khác với bảo hiểm xã hội như thế nào?

bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ cá nhân trước những rủi ro về sức khỏe, thân thể hay tính mạng. Ngoài ra, thì việc tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng đem lại lãi suất.

Hay nói cách khác, người tham gia bảo hiểm sẽ thỏa thuận và ký một hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm. Theo đó, người tham gia bảo hiểm sẽ đóng một khoản phí đều đặn hàng tháng hay hàng năm, khoản phí đó được công ty bảo hiểm quản lí và chi trả một số tiền nhất định cộng với lãi suất khi người đó được công ty bảo hiểm quản lí và chi trả một số tiền nhất cộng với lãi suất khi người đó có rủi ro về sức khỏe, tính mạng, thân thể, hay đến kì đáo hạn.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, việc tham gia bảo hiểm nhân thọ được xác lập bằng hợp đồng và giữa người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Hợp đồng này được đảm bảo bằng các điều kiện:

“Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

Bảo hiểm nhân thọ khác với bảo hiểm xã hội như thế nào?

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã hộ đều là những giải pháp giúp người tham gia được hỗ trợ tài chính khi gặp rủi ro về sức khỏe, tính mạng, thân thể hay biến cố, tai nạn…Tuy nhiên giữa hai loại bảo hiểm này lại có những điểm khác biệt khá rõ ràng.

Tính tự nguyện của bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ mang tính tự nguyện, dựa vào ý chí của cá nhân mà có thể chọn tham gia hoặc không tham gia.

Bảo hiểm xã hội được phân thành hai loại là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối tượng hưởng bảo hiểm

Người được hưởng bảo hiểm nhân thọ là người mua bảo hiểm hoặc có thể là người được tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền theo hợp đồng bảo hiểm. Người hưởng có thể người thân hoặc thậm chí không có quan hệ huyết thống với người mua bảo hiểm nhưng lại được người này chỉ định hưởng.

Trong khi đó, bảo hiểm xã hội chỉ giải quyết quyền lợi đối với người tham gia. Riêng trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tử vong, các quyền lợi về chế độ tử tuất sẽ được giải quyết cho thân nhân của người này.

Về cơ quan, tổ chức thực hiện

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của công ty kinh doanh bảo. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định thì công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong khi đó, bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức và đảm bảo thực hiện. Theo đó, các chính sách, quyền lợi của người tham gia sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản có liên quan.

Mức đóng bảo hiểm

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người dân hoàn toàn có thể linh hoạt trong việc lựa chọn mức phí, thời gian đóng phí, thời hạn hợp đồng, tạm ứng/ tạm dừng đóng phí theo khả năng tài chính.

Trong khi đó, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động là sẽ được căn cứ trên tiền lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Còn nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đều bị giới hạn mức đóng tối thiểu và mức đóng tối đa.

Quyền lợi về bảo hiểm

Phạm vi hưởng bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào thỏa thuận của người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Một số quyền lợi như: thanh toán viện phí, chi trả tiền bảo hiểm cho người tham gia nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo,…

Còn các quyền lợi về bảo hiểm xã hội sẽ do luật quy định. Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bao gồm các chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Còn bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ gồm chế độ hưu trí và tử tuất. Đồng thời, phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định, người tham gia mới được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tương ứng.

Bảo hiểm nhân thọ gồm những loại hình cơ bản nào?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại hình bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Dựa trên phạm vi bảo hiểm có thể phân bảo hiểm nhân thọ thành các loại hình sau:

– Bảo hiểm sinh kỳ: cho trường hợp người tham gia sống tới thời hạn nhất định được các thỏa thuận trong hợp đồng thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả tiền bảo hiểm.

– Bảo hiểm tử kỳ: cho trường hợp người được bảo hiểm tử vong trong một thời hạn nhất định được quy định trong hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận.

– Bảo hiểm trọn đời: cho trường hợp người được bảo hiểm tử vong vào bất kỳ thời điểm nào tính từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thì công ty bảo hiểm phải chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

– Bảo hiểm hỗn hợp: kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

– Bảo hiểm trả tiền định kỳ: cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau đó công ty bảo hiểm phải trả tiền định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trước đó trong hợp đồng bảo hiểm.

– Bảo hiểm liên kết đầu tư: Sản phẩm bảo hiểm được thiết kế theo hình thức chia lãi, phí và quyền lợi bảo hiểm tách riêng thành hai phần đó là phần bảo hiểm và phần đầu tư.

– Bảo hiểm hưu trí: cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi nhất định thì công ty bảo hiểm trả tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trên đây là những quy định của pháp luật về bảo hiểm nhân thọ năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook