Bảo hiểm liên kết đơn vị năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Định nghĩa bảo hiểm liên kết đơn vị

Trên thực tế, không có quy định của pháp luật nêu rõ định nghĩa bảo hiểm liên kết đơn vị. Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư 135/2012/TT-BTC ngày 15/08/2012 của Bộ Tài chính, bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư (tức phí đóng bảo hiểm được sử dụng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết và lợi nhuận thu được từ quỹ liên kết ảnh hưởng đến số tiền mà bên mua bảo hiểm nhận được khi doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ),

Bởi vậy mà trong đó bên mua bảo hiểm có các lợi thế ưu việt liên quan đến việc lựa chọn quỹ liên kết đơn vị để đầu tư cũng như được hưởng những quyền lợi vượt trội và rủi ro tương ứng.

Các đặc điểm của bảo hiểm liên kết đơn vị

Cũng theo Điều 2 Thông tư 135/2012/TT-BTC ngày 15/08/2012 của Bộ Tài chính, bảo hiểm liên kết đơn vị có 03 đặc điểm sau:

Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm, xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, phía doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể cùng linh hoạt xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Phần phí bảo hiểm này tách bạch giữa phần rủi ro và phần đầu tư. Theo đó, phần đầu tư được sử dụng cho mục đích đầu tư sinh lời, còn phần rủi ro được sử dụng để bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo đúng nghĩa vụ của bên doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó bên mua bảo hiểm xác định rõ phần phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào quỹ liên kết đơn vị và chịu rủi ro từ quỹ liên kết đơn vị đã được lựa chọn

Trong các quỹ liên kết đơn vị doanh nghiệp bảo hiểm thành lập:

– Bên mua bảo hiểm được lựa chọn quỹ liên kết bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành đầu tư sinh lời từ phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đóng.

– Kết quả:

+ Hưởng toàn bộ kết quả đầu tư (không chia cho phía doanh nghiệp bảo hiểm)

+ Chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư

Có thể nói, bên mua bảo hiểm là bên có quyền quyết định khoản tiền mà mình được hưởng từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như rủi ro từ hoạt động đầu tư đó mà không phải là doanh nghiệp bảo hiểm, đây là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung.

– Chủ thể thực hiện: Việc mua, bán các đơn vị quỹ chỉ được thực hiện giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Tức là, giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ thể kinh doanh bảo hiểm, không thể mua bán đơn vị quỹ. Hoạt động mua bán đơn vị quỹ chỉ được thực hiện như một phần trong thỏa thuận giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm

Số tiền được sử dụng để phân chia ra phần đầu tư và phần rủi ro. Do đó, khoản phí do bên mua bảo hiểm quyết định và được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện theo đúng hợp đồng bảo hiểm và đóng các khoản phí cho doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm cho mình.

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Quyền lợi bảo hiểm liên kết đơn vị

Căn cứ Điều 6, Thông tư 135/2012/TT-BTC, quyền lợi bảo hiểm liên kết đơn vị được quy định như sau:

Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị phải bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư. Tuỳ theo thoả thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thiết kế thêm các quyền lợi bảo hiểm khác. Bên mua bảo hiểm không được lựa chọn chỉ tham gia quyền lợi đầu tư mà không tham gia quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải đảm bảo quyền lợi tối thiểu trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong theo quy định sau:

a) Đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần: 50.000.000 đồng Việt Nam hoặc 125% của số phí bảo hiểm đóng một lần, tuỳ thuộc vào số nào lớn hơn;

b) Đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ: 50.000.000 đồng Việt Nam hoặc năm (05) lần của số phí bảo hiểm đóng hàng năm, tuỳ thuộc vào số nào lớn hơn;

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp quyền lợi tử vong với số tiền bảo hiểm thấp hơn mức tối thiểu quy định như trên đối với người được bảo hiểm từ 60 tuổi trở lên, nhưng không thấp hơn 50.000.000 đồng;

d) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 8 Thông tư này;

đ) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập, được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Như vậy, quyền lợi của bảo hiểm liên kết đơn vị phải gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tiêu biểu như quyền lợi thương tật, tử vong, bệnh hiểm nghèo hay tai nạn với số tiền chi trả được khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận và ghi nhận trên hợp đồng bảo hiểm. Còn với quyền lợi đầu tư, khách hàng sẽ nhận được thông báo về giá trị quỹ liên kết đơn vị theo từng kỳ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Bảo hiểm liên kết đơn vị

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook