Bảo hiểm liên kết chung năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung

Định nghĩa bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung, cũng giống bảo hiểm liên kết đơn vị, không được định nghĩa rõ ràng trong các điều luật.

Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư số 52/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, có thể hiểu bảo hiểm liên kết chung là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, mà bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Tức, sản phẩm bảo hiểm này được đảm bảo an toàn cho bên mua bảo hiểm nhưng doanh nghiệp bảo hiểm chỉ thành lập một quỹ bảo hiểm liên kết chung (khác với bảo hiểm liên kết đơn vị thì nhiều quỹ liên kết đơn vị được thành lập bởi doanh nghiệp bảo hiểm).

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm, xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm

Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, phía doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể cùng linh hoạt xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Phần phí bảo hiểm này tách bạch giữa phần rủi ro và phần đầu tư. Theo đó, phần đầu tư được sử dụng cho mục đích đầu tư sinh lời, còn phần rủi ro được sử dụng để bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo đúng nghĩa vụ của bên doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó bên mua bảo hiểm xác định rõ phần phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm

– Chủ thể thực hiện bán và mua bảo hiểm liên kết chung: Hoạt động mua, bán quỹ bảo hiểm liên kết chung được thực hiện bởi doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Tức là, giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ thể kinh doanh bảo hiểm, không thể mua bán đơn vị quỹ. Hoạt động mua bán đơn vị quỹ chỉ được thực hiện như một phần trong thỏa thuận giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm.

– Hưởng kết quả đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư quỹ liên kết chung và được đảm bảo mức hưởng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, khác với hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị, bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là không chịu hoàn toàn rủi ro từ quỹ bảo hiểm liên kết đơn vị và mà còn được đảm bảo mức hưởng không thấp hơn tỷ suất tối thiểu. Tuy nhiên, điều đó tương ứng với việc, mức hưởng từ bảo hiểm liên kết chung với bảo hiểm liên kết đơn vị cùng giá trị có thể không bằng nhau (mức hưởng từ bảo hiểm liên kết chung thấp hơn), dù mức độ an toàn cho bên được bảo hiểm cao hơn.

Bảo hiểm liên kết chung

Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm

Số tiền được sử dụng để phân chia ra phần đầu tư và phần rủi ro. Do đó, khoản phí do bên mua bảo hiểm quyết định và được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện theo đúng hợp đồng bảo hiểm và đóng các khoản phí cho doanh nghiệp bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm cho mình.

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Theo Thông Tư 52/2016/TT – BTC, quy định về quyền lợi bảo hiểm liên kết chung, cụ thể:

“1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

b) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.

Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

Với một hợp đồng cụ thể, khách hàng có thể xem quyền lợi bảo vệ ngay trên bảng minh họa với các quyền lợi tử vong, thương tật hoặc bệnh hiểm nghèo với số tiền bảo hiểm là bao nhiêu. Với quyền lợi đầu tư, khách hàng phải theo dõi báo cáo tài chính/công bố của công ty bảo hiểm hàng kỳ để nắm được lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Bảo hiểm liên kết chung

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook