Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động ở nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài (không phải pháp luật Việt Nam) và hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.

Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Căn cứ vào Điều 95 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Điều 95. Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài.

Do đó:

– Giống với chi nhánh nước ngoài, Văn phòng đại diện cũng là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, và không có tư cách pháp nhân (không có tài sản riêng, không có con dấu riêng)

– Khác với chi nhánh nước ngoài, Văn phòng đại diện chỉ được thành lập để thực hiện chức năng “đại diện” cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Theo đó, Văn phòng đại diện thực hiện các hoạt động đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp để đảm bảo các lợi ích của doanh nghiệp này và không thực hiện các hoạt động kinh doanh như chi nhánh nước ngoài.

– Tuy rằng không thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được cấp phép thành lập, chấm dứt hoạt động, hoặc thay đổi trụ sở bởi Bộ Tài chính.

Riêng doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cần đạt các điều kiện riêng để đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam, do Văn phòng đại diện là một bộ phận trực thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, việc thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện có khó quản lý hơn so với bản thân doanh nghiệp nếu không có sự đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Báo cáo định kỳ hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Báo cáo hoạt động là một nghĩa vụ của văn phòng đại diện đối với cơ quan quản lý Nhà nước (cụ thể là Bộ Tài chính), thực hiện thông qua việc nộp báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Báo cáo định kỳ hoạt động văn phòng đại diện bao gồm báo cáo các hoạt động cơ bản, các chi tiêu tài chính của văn phòng đại diện và việc duy trì hoạt động của văn phòng đại diện, để đảm bảo trước cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của văn phòng đại diện (không có chức năng kinh doanh) cũng như không có hoạt động vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động của văn phòng đại diện.

Thông báo sau khi thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở và người làm việc tại văn phòng đại diện

Trong thời hạn 30 ngày kể từ thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở và người làm việc tại văn phòng đại diện, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài thông báo cho Bộ Tài chính.

Nội dung thông báo bao gồm các thành phần:

– Văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định (thể hiện nguyện vọng thay đổi, nội dung của thông báo, các điều kiện chứng minh)

– Lý lịch, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định pháp luật đối với trường hợp thay đổi Trưởng văn phòng đại diện và người làm việc tại văn phòng đại diện

(do Trưởng văn phòng đại diện và người làm việc tại văn phòng là những người trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động của văn phòng đại diện trước doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và Nhà nước, đồng thời Trưởng văn phòng đại diện cũng là những chủ thể phải đạt đủ điều kiện về người quản trị, điều hành cũng như các điều kiện riêng cho Trưởng văn phòng đại diện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đặt phòng đại diện tại Việt Nam)

– Bằng chứng chứng minh quyền sử dụng địa điểm đặt văn phòng đại diện đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt văn phòng đại diện (Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các bằng chứng tương tự)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Báo cáo hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook