Quy định về bằng sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ 2005

Quy định về bằng sáng chế

Quy định về bằng sáng chế theo Luật sở hữu trí tuệ 2005

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Vậy bằng sáng chế là gì? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Quy định về bằng sáng chế

Sáng chế là gì?

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật SHTT thì sáng chế là: giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế cũng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật SHTT.

Chủ sở hữu sáng chế sau khi đăng ký và được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ được pháp luật bảo vệ khi có bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sáng chế.

Bằng sáng chế là gì?

Bằng sáng chế hay văn bằng bảo hộ sáng chế, với các tên gọi cụ thể là bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân, nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

Theo quy định tại khoản 25 Điều 4 Luật SHTT quy định về văn bằng bảo hộ như sau: “Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.”

Điều kiện cấp bằng sáng chế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật SHTT quy định về điều kiện cấp bằng sáng chế phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Có tính mới;
  • Có trình độ sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy để được cấp bằng sáng chế thì phải thỏa mãn cả 3 điều kiện trên

Đối tượng không được cấp bằng sáng chế

Theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

– Cách thức thể hiện thông tin;

–  Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

– Giống thực vật, giống động vật;

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

–  Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Hiệu lực của bằng sáng chế

Theo quy định tại Điều 93 Luật SHTT quy định về hiệu lực của bằng sáng chế như sau:

Bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi (20) năm kể từ ngày nộp đơn.

Để duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế, thì chủ Bằng bảo hộ có nghĩa vụ nộp lê phí để duy trì hiệ lực của Bằng bảo hộ do Chính phủ quy định (khoản 3 Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ).

Thẩm quyền cấp bằng sáng chế

Theo Công ước Pari 1883 và một số điều ước quốc tế khác liên quan, bằng sáng chế là bằng độc quyền sáng chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế.

Quyền sử dụng đối với sáng chế đang được bảo hộ

Căn cứ theo các điểm d, đ khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có chủ sở hữu sáng chế không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:

d) Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật này;

đ) Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật này;

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về bằng sáng chế theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook