Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện cơ sở năm 2023

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện cơ sở năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

Thực hiện dân chủ cơ sở là gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022, thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

06 nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở theo Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 bao gồm:

(1) Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức.

(2) Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.

(3) Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

(4) Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

(5) Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

(6) Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

Hình thức nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở

Hình thức nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở theo Điều 17 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 như sau:

– Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức để Nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn và quyết định bằng một trong các hình thức sau đây:

+ Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;

+ Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình;

+ Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.

– Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 phải được thực hiện tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

Hình thức phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình được thực hiện trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

Hình thức biểu quyết trực tuyến chỉ áp dụng trong trường hợp cộng đồng dân cư quyết định các công việc quy định tại khoản 6 Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 mà Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố thấy không cần thiết tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư hoặc phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình.

– Trường hợp pháp luật có quy định khác về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định thì thực hiện theo quy định đó.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Nội dung nhân dân bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook