Bán thông tin của chủ thuê bao có thể bị xử lý hình sự không?

Bán thông tin của chủ thuê bao có thể bị xử lý hình sự không?

Căn cứ pháp lý: Điều 39 Bộ luật dân sự 2015.

Theo đó, quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý… trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Thư tín, điện thoại, điện tín, các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Căn cứ pháp lý: Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.

Theo đó, thông tin thuê bao chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:

– Phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

– Phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thông;

– Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông;

– Các mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo các quy định trên thì thông tin cá nhân của chủ thuê bao không phải là thông tin có thể công khai hoặc rao bán như một loại hàng hóa; việc rao bán các thông tin cá nhân của chủ thuê bao là vi phạm pháp luật. Hành vi rao bán các thông tin cá nhân của chủ thuê bao tùy từng mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 39 Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011.

Theo đó, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, người nào có hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Người vi phạm còn bị buộc thu hồi lợi nhuận do vi phạm mà có.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook