Ban kiểm soát trong công ty cổ phần năm 2022

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần năm 2022

Công ty cổ phần được lựa chọn việc quản lý theo một trong hai mô hình mà luật định tùy vào nhu cầu và hoàn cảnh của mình. Các cơ quan quản lý của cả hai mô hình vẫn là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, nhưng giữa hai mô hình có sự khác nhau bởi sự xuất hiện của Ban kiểm soát. Vậy cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát như thế nào? chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát là gì?

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần năm 2022

Số lượng thành viên và nhiệm kỳ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

“ Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Do đó, thành viên của Ban kiểm soát là Kiểm soát viên. Ban kiểm soát của công ty cổ phần phải có ít nhất 03 thành viên và tối đa 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ tối đa của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể tiếp tục làm liên tục, không bị hạn chế về số lượng nhiệm kỳ. Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 tiếp tục không quy định nhiệm kỳ của Ban kiểm soát mà chỉ quy định nhiệm kỳ của Kiểm soat viên.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.”

Bởi vậy, các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát có nhiệm kỳ kết thúc cùng thời điểm mà chưa có Kiểm soát viên mới được bầu thì Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm cho đến khi có Kiểm soát viên mới được bầu và nhận nhiệm vụ thay thế.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của BKS được quy định tại Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

“2. Trưởng BKS do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.”

Người đứng đầu Ban kiểm soát là Trường Ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát là một trong số các Kiểm soát viên và được bầu, miễn nhiễm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát của công ty cổ phần phải có chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, quản trị công ty, theo đó, Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Khác với Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp (Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020), Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung mở rộng chuyên ngành của Trưởng Ban kiểm soát.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định, BKS luôn phải có hơn một phần hai số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về ban kiểm soát trong công ty cổ phần. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook