Ban Kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Ban Kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ban Kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ban kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ban Kiểm soát là một trong các cơ quan bắt buộc phải có của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, thực hiện các nhiệm vụ mang tính chuyên môn về tài chính, kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Đây là một bộ phận chuyên môn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Nếu Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý về kinh doanh và nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) thực hiện nhiệm vụ quản lý công việc hằng ngày thì Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về giám sát tài chính, kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Vì vậy, Ban Kiểm soát cũng có các quyền hạn nhất định trong các hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (như tổ chức họp Đại hội thành viên) hay kiến nghị các yêu cầu của Ban Kiểm soát lên Đại hội thành viên.

Ban Kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viên ban kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ban Kiểm soát bao gồm từ 03 đến 05 thành viên (tức tối thiểu là 03 thành viên, tối đa là 05 thành viên), và do Đại hội thành viên bầu ra.

Điều kiện để trở thành thành viên Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, các chủ thể phải thỏa mãn các điều kiện sau để trở thành thành viên Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ:

– Là người có chuyên môn về kế toán (có các giấy tờ, bằng cấp chứng minh trình độ học vấn liên quan đến kế toán)

– Là thành viên do Đại hội thành viên bầu ra để thực hiện vụ trong Ban Kiểm soát (phải có quyết định của Đại hội thành viên và được biểu quyết tán thành quá ½ số thành viên tham gia tại cuộc họp Đại hội thành viên)

– Đối với Trưởng Ban Kiểm soát:

+ Do các thành viên trong Ban Kiểm soát bầu ra

+ Phải là thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (tức cũng là thành viên trong Đại hội thành viên, có tư cách của chủ sở hữu tổ chức bảo hiểm tương hỗ và cũng là bên mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ)

Ban Kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các trường hợp không được trở thành thành viên của Ban Kiểm soát

Theo Điều 30 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, có 02 nhóm chủ thể không được trở thành thành viên của Ban Kiểm soát:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc); vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đó

Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) là bộ phận thực hiện chuyên môn quản lý, về cơ bản Hội đồng quản trị, là bộ phận ngang hàng với Ban Kiểm soát, nêu thành viên Ban Kiểm soát cũng là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) thì có thể gây ra các vấn đề lạm quyền. Tương tự như vậy, đối với các trường hợp khác cùng nhóm này, các mối quan hệ đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng có thể làm phát sinh ra sự chi phối đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ từ một nhóm lợi ích.

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật

Đây là nhóm chủ thể đang bị hạn chế quyền tự do đi lại, hoặc không được hành nghề do vi phạm pháp luật, do đó, không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát. Ngoài ra, cũng dựa trên điều kiện để trở thành viên Ban Kiểm soát, có thể thấy thành viên Ban Kiểm soát phải có đạo đức tốt. Nếu các chủ thể đã vi phạm pháp luật thì không thể được coi là có phẩm chất đạo đức tốt.

Quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các vấn đề liên quan đến ban kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát, chế độ làm việc và thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoặc do Đại hội thành viên quy định (do Ban Kiểm soát do Đại hội thành viên bầu ra).

– Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên về những sai phạm gây thiệt hại cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong khi thực hiện nhiệm vụ. (thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội thành viên bầu ra và Hội đồng quản trị không có thẩm quyền đối với Ban Kiểm soát).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Ban Kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook