Ban chấp hành công đoàn cơ sở có cần phải tổ chức cuộc họp với đoàn viên để xin ý kiến bầu lại Tổ trưởng công đoàn không?

Ban chấp hành công đoàn cơ sở có cần phải tổ chức cuộc họp với đoàn viên để xin ý kiến bầu lại Tổ trưởng công đoàn không?

Ban chấp hành công đoàn cơ sở có cần phải tổ chức cuộc họp với đoàn viên để xin ý kiến bầu lại Tổ trưởng công đoàn không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở có cần phải tổ chức cuộc họp với đoàn viên để xin ý kiến bầu lại Tổ trưởng công đoàn không?

Ban chấp hành công đoàn cơ sở quy định số lượng ủy viên tối đa là bao nhiêu người?

Theo điểm a Mục 9.1 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành quy định như sau:

“9. Ban chấp hành công đoàn các cấp theo Điều 11

9.1. Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp nào do đại hội, hội nghị công đoàn cấp đó quyết định như sau:

a. Công đoàn cơ sở

– Ban chấp hành công đoàn cơ sở từ 03 đến 15 ủy viên. Nơi có từ 3.000 đoàn viên trở lên có thể tăng thêm nhưng không quá 19 ủy viên. Riêng các công đoàn cơ sở thực hiện thí điểm tăng số lượng ban chấp hành công đoàn cơ sở theo Mục II, Hướng dẫn số 132/HD-TLĐ ngày 17/02/2017 thì giữ nguyên số lượng đến hết nhiệm kỳ.

– Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên từ 03-15 ủy viên.

– Ban chấp hành công đoàn bộ phận từ 03- 07 ủy viên.

– Nơi có dưới 10 đoàn viên bầu chức danh chủ tịch (không bầu ban chấp hành).

…”

Theo đó, số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở từ 03 đến 15 ủy viên. Nơi có từ 3.000 đoàn viên trở lên có thể tăng thêm nhưng không quá 19 ủy viên.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở phân làm hai nhóm sau: (1) Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên từ 03 đến 15 ủy viên; (2) Ban chấp hành công đoàn bộ phận từ 03 đến 07 ủy viên.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở có cần phải tổ chức cuộc họp với đoàn viên để xin ý kiến bầu lại Tổ trưởng công đoàn không?

Theo Mục 6.1 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành có quy định về công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận như sau:

“6. Đại hội công đoàn các cấp theo Điều 8

6.1. Đối với công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn

a. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Đối với công đoàn cơ sở mới thành lập, thời gian kết thúc nhiệm kỳ theo thời gian của của công đoàn cấp trên trực tiếp. Trường hợp khi công đoàn cơ sở được thành lập mà thời gian kết thúc nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp còn dưới 18 tháng thì nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở thực hiện theo nhiệm kỳ kế tiếp của công đoàn cấp trên trực tiếp.

Ví dụ: nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp là 2018 – 2023, nếu công đoàn cơ sở thành lập năm 2019, nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở sẽ là 2019- 2023; tương tự, nếu thành lập năm 2020, nhiệm kỳ sẽ là 2020 – 2023; nếu thành lập cuối năm 2022 nhiệm kỳ sẽ là 2022 – 2028.

b. Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có) tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở; tổ công đoàn (nếu có) tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đại hội của công đoàn cơ sở và bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn. Trường hợp khuyết tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo tổ công đoàn tổ chức hội nghị toàn thể để bầu bổ sung.”

Theo đó, nếu Tổ trưởng công đoàn nghỉ việc thì phải tổ chức hội nghị toàn thể để bầu bổ sung tổ trưởng chứ Ban chấp hành công đoàn không tự quyết định.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Ban chấp hành công đoàn cơ sở có cần phải tổ chức cuộc họp với đoàn viên để xin ý kiến bầu lại Tổ trưởng công đoàn không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook