Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền !

“Đừng bỏ cọc mua đất nếu không muốn mất hai lần tiền” là lời khuyên...

Đất phi nông nghiệp là gì ? Khi nào được chuyển thành đất ở ?

Đất phi nông nghiệp là loại đất tồn tại ở khắp các địa phương trên...

Đặt cọc khi mua đất và 04 cam kết nên có trong Hợp đồng đặt cọc

Đặt cọc khi mua đất và 04 cam kết nên có trong Hợp đồng đặt...

Bồi thường khi thu hồi đất năm 2022 – Nắm luật để không thiệt thòi ! [Phần 2]

Bồi thường khi thu hồi đất là là việc Nhà nước trả lại giá trị...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook