5 nội dung trên Thẻ bảo hiểm y tế mới nhất

5 nội dung trên Thẻ bảo hiểm y tế mới nhất

Nội dung trên Thẻ bảo hiểm y tế là một trong những điều được quy định cụ thể tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, trên Thẻ bảo hiểm y tế sẽ có các nội dung sau:

1 – Thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm y tế

Các thông tin này bao gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

2 – Mức hưởng bảo hiểm y tế

Tùy từng đối tượng, mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ khác nhau. Ngoài một số đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh thì các đối tượng khác được hưởng từ 80 – 95%.
5 nội dung trên Thẻ bảo hiểm y tế mới nhất

Mức hưởng sẽ được thể hiện ngay trên Thẻ bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa)

3 – Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị

4 – Nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

5 – Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, Thẻ bảo hiểm y tế sẽ được dán ảnh trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2018, có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook