08 vi phạm liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và mức phạt

08 vi phạm liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và mức phạt

Căn cứ pháp lý về vi phạm liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Điều 8 Nghị Định 167/2013 NĐ-CP

Hành vi vi phạm liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và mức phạt

Theo Điều 8 Nghị Định 167/2013 NĐ-CP, những hành vi vi phạm quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với:

(1) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

(2)  Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với:

(3) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

Ngoài ra, Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú trong trường hợp này.

(4) Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

(5) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với:

(6) Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Ngoài ra, Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú trong trường hợp này.

(7) Làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú;

(8) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook